In 2014 was het nog ‘ns tijd voor grote kuis in de statuten. Er werd een volledig nieuwe versie neergelegd, en de foute indiening door de semantiek van eerder werd rechtgezet. Het nieuwe bestuur was als volgt opgebouwd:

  • Patrick T’Seyen
  • Danny Van der Sande
  • Luc Van Bockstal – secretaris
  • Lieve Vandebergh – penningmeester
  • Marc Bogaerts – voorzitter
  • Frank Michiels
  • Jan Coupé
  • Joris Renson
  • Caroline Voes
  • Dries Bovijn    NIEUW

Het boekjaar dat gestart is op 1 januari 2013 werd hier ook verlengd tot 30 juni 2014, om gelijk te kunnen lopen met de facturatieperiode van de federatie & bond.