12 januari 2017. Danny Van der Sande, één van de vier originele oprichters, besluit de fakkel door te geven. Na 34 jaar trouwe dienst mag dat wel. De schatbewaarder van het eerste uur zorgde echter al een paar jaar geleden voor zijn perfecte vervanger, Lieve Vandebergh… vrouw van 😉

We nemen op deze Algemene Vergadering dus afscheid van Danny Van der Sande, en ook van Marc Bogaerts, Dries Bovijn en Joris Renson.

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

  • Jan Coupé – voorzitter
  • Willem Van Langendonck – ondervoorzitter
  • Lieve Vandeberg – penningmeester
  • Luc Van Bockstal – secretaris
  • Patrick T’Seyen
  • Jean Van Engelghem
  • Frank Michiels
  • Caroline Voes
  • Roel Verbeeck    NIEUW

  • Sven Goeminne    NIEUW