Occasioneel komt het bij rugby, net als bij andere sporten uiteraard, al ‘ns voor dat je je bezeerd op training of tijdens een wedstrijd. In dat ondenkbare scenario kan je eenvoudig beroep doen op de verzekering van de onze federatie Rugby Vlaanderen. Als spelend lid zit jouw bijdrage voor deze verzekering vervat in je jaarlijkse bijdrage van het lidgeld.

Daarom is het dus belangrijk om vóór je op een veld stapt óf a/ een geldige competitieve of recreatieve licentie te hebben (die licentie krijg je automatisch na betaling van het lidgeld én het voorleggen van een geldig medisch attest), óf b/ als nieuwe ‘proef’speler het rugbypass formulier te hebben ingevuld. Zodra dat rugbypass formulier is ingevuld krijg je automatisch een ’try’ licentie die één maand geldig is, en waar ook de nodige verzekeringen bijhoren. Na die maand moet je dus eerst het lidgeld voldoen om geen onderbreking in verzekering te hebben.

Heb je dus iets aan de hand na training of wedstrijd, volg de stappen hiernaast als je een geldige licentie hebt.

  • Download het aangifteformulier

  • Vul de gevraagde gegevens in op de eerste 2 pagina’s.

  • Laat de laatste pagina invullen door de behandelende geneesheer of huisarts.

  • Stuur de ingevulde en ondertekende pdf per mail door naar Dignate van Rugby Vlaanderen.

  • Nadat je zelf eerst alle rekeningen hebt betaald, bezorg je Belfius per mail alle nodige ziekenfondsbewijzen en facturen met vermelding van je dossiernummer.

download het formulier LICHAMELIJKE ONGEVALLEN