14 juni 2019. Op de Algemene Vergadering wordt een nieuw bestuur verkozen:

 • Jan Coupé – voorzitter
 • Willem Van Langendonck – ondervoorzitter
 • Luc Van Bockstal – secretaris
 • Lieve Vandebergh – penningmeester
 • Patrick T’Seyen
 • Frank Michiels
 • Sven Goeminne
 • Roel Verbeeck
 • Wim Labie    NIEUW

 • Koen Meskens    NIEUW

 • Frank Van Roosbroeck    NIEUW