Door de semantiek van vorige neerlegging werd een jaar later al opnieuw een wijziging doorgevoerd (eerder een rechtzetting dus). Nico Theunis, Ewa Bulthez en Frank Michiels kregen kwijting en dank voor hun geleverde diensten.