27 mei 2000. Officieel is deze neerlegging slechts de tweede wijziging sinds de oprichting in 1983. De zetel van de vereniging wordt verplaatst naar de Gilbertstraat 8 in Leuven, per adres van de ‘nieuwe’ secretaris Luc Van Bockstal.

Op deze Bijzondere Algemene Vergadering wordt het ontslag van Joris Van Vooren en Luk Pierson aanvaard, en zijn dus enkel Patrick en Danny nog van de partij uit de officiële oprichtingsakte.

De nieuwe Raad van Bestuur bestaat uit:

  • Patrick T’Seyen

  • Danny Van der Sande

  • Johan Meyssen     NIEUW

  • Luc Van Bockstal    NIEUW

  • Gert Hambrouck    NIEUW

  • Wouter Eggermont    NIEUW

  • Hilde Boelen    NIEUW

  • Jean Van Engelghem    NIEUW

  • Koen Billet    NIEUW

Verder nog een aantal kleinere statutenwijzigingen, voornamelijk semantisch, en de eerste melding van ‘e-mail’, in de statuten omschreven als ‘een reproduceerbaar communicatiemiddel’ als geldige manier om de AV bijeen te roepen.