21 april 1984. De stichtingsakte voor de vzw Rugby Club Leuven wordt goedgekeurd ‘met éénparigheid van stemmen’ door de Algemene Vergadering van de club. De initiële statuten van de club werden gepubliceerd in het Staatsblad van 12 januari 1984, pagina 102 en 103, identificatienummer 206/84 (40228).

De oprichters van RCL zijn:

  • Patrick T’Seyen

  • Raymond Verschaeren

  • Danny Van der Sande

  • Joris Van Vooren

  • Luc Pierson

De oprichtingsakte vermeld verder geen specifiek adres, enkel ‘Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te Leuven’. Het lidgeld mocht op dat moment niet méér bedragen dan 5.000 Belgische frank, omgerekend toen zo’n 125 euro. Rekening houdend met inflatiebeweging komt dat overeen met 243,40 euro vandaag.