Mei 2012 was ietwat tumultueus op vlak van de neerlegging. Door een foute semantiek bestaat de Raad van Bestuur officieel slechts uit 3 mensen:

  • Marc Bogaerts – voorzitter

  • Luc Van Bockstal – secretaris

  • Lieve Vandebergh – penningmeester

De andere bestuurders worden semantisch beschouwd als gewone effectieve (werkende) leden van de vzw Rugbyclub Leuven (maar zijn dus in de praktijk eigenlijk ook lid van de Raad van Bestuur):

  • Danny Van der Sande
  • Patrick T’Seyen
  • Jean Van Engelghem
  • Frank Michiels
  • Jan Coupé    NIEUW

  • Caroline Voes    NIEUW

  • Joris Renson    NIEUW

Van een aantal anderen is dan weer geen sprake in deze neerlegging, met name Johan Meyssen, Gert Hambrouck, Wouter Eggermont, Hilde Boelen en Koen Billet.