Maandag laatstleden, 13.06, verzamelden de (wettelijke) leden van Rugbyclub Leuven zich aan de Koetsweg voor de 3-jaarlijkse bijzondere algemene vergadering waar het nieuwe bestuur voor de komende bestuursperiode werd verkozen.

De opkomst was weliswaar talrijk, met dank aan de aanwezigen, maar n├ęt niet voldoende om ook de buitengewone algemene vergadering, waarvoor een tweederde aanwezigheid nodig was, te kunnen laten doorgaan. Deze buitengewone algemene vergadering werd dus verdaagd zoals aangekondigd naar 27 juni, met dezelfde agenda, nl. de statutenwijzigingen.

Op de bijzondere AV, die wel door kon gaan, werd als enige agendapunt het nieuwe bestuur verkozen. Vanaf 1 juli zullen Wim Labie, John Mc Lachlan, Sven Goeminne, Marie Rutsaert, Frank Van Roosbroeck, Koen Meskens, Roel Verbeeck en Willem Van Langendonck met z’n achten de opvolging verzekeren voor de verdere toekomst van de club.

Dat betekent echter ook afscheid nemen van enkele Leuvense clubiconen: Jan Coup├ę, Lieve Vandebergh, Luc Van Bockstal, Frank Michiels en Patrick ‘T Seyen, zo goed als allen bestuurders van het eerste uur, geven dit jaar de fakkel door. Ze blijven uiteraard nauw verbonden in het hart van de club, en je zal ze natuurlijk nog geregeld langs de zijlijn zien verschijnen. Merci collega’s!

Het nieuw verkozen bestuursorgaan (BO) trekt volop de kaart van de actie, en zal in de toekomst met plezier een actievere rol opnemen in het richting geven en laten groeien van de club. Iedere bestuurder heeft in dat kader ook een specifieke taak, en elke bestuurder is rechtstreeks aanspreekbaar voor zijn verantwoordelijkheden. Uiteraard wordt alles ‘als college’ in overleg en samenspraak behandeld, zoals het hoort.

  • Wim Labie neemt naast de rol van voorzitter als algemeen verantwoordelijke ook de commerci├źle verantwoordelijkheden voor zijn rekening. Events, partnerships, B2B, clubshop, marketing en communicatie vallen daaronder.
  • John Mc Lachlan neemt de rol op van financieel en administratief verantwoordelijke, zorgt als een goede huisvader over de clubcentjes, zal zich voornamelijk focussen op het verder digitaliseren van de boekhoudkant van de vereniging en neemt daarnaast ook twizzit en het hele licentiegebeuren onder zijn hoede. Uiteraard kunnen we ook op John rekenen voor zijn expertise in het refereegebeuren.
  • Sven Goeminne zorgt er voor dat alles vlot loopt op vlak van infrastructuur, accommodatie, het beheer van de velden en onze materialen, en bewaakt als geen ander het logistieke proces van de bars.
  • Marie Rutsaert neemt het sporttechnisch gedeelte voor haar rekening, en zorgt voor de sportieve lijn van de club. Alle coaches en trainers kunnen bij haar terecht, en samen met de medische staff en de strength en conditioning coaches omarmt dat het hele sportgebeuren van de club.
  • Frank Van Roosbroeck heeft al tonnen ervaring opgedaan als bezieler van de rugbyschool de laatste jaren, en vind de verbreding van de jeugd in onze club dermate belangrijk dat hij de volledige jeugd onder zijn vleugels neemt, van U6 tot en met U18. Samen met de verschillende team managers en Willem Van Langendonck die zich specifiek met de rugbyschool (U6 > U12) zal bezighouden, zal die organisatie vast vlekkeloos verlopen.
  • Roel Verbeeck neemt de belangrijkste taak op zich als vrijwilligersco├Ârdinator, en zorgt ervoor dat iedereen zich goed voelt in zijn taak en engagement als vrijwilliger. Wil je de club helpen, op welk vlak dan ook, dan is Roel je vast aanspreekpunt.
  • Koen Meskens heeft de eer om in een eerste fase van zijn hernieuwd mandaat het hele bouwproject ‘fase 2’ te begeleiden (de nieuwe kleedkamers e.d.), en zal zich daarna mee verdienstelijk maken in een meer commerci├źle rol ter ondersteuning van het B2B verhaal van de club en het aanbrengen en behouden van partners en sponsoren.

We brouwen intussen ook aan een uitgebreider beleidsplan dat je bij het begin van de nieuwe bestuursperiode op de website zal kunnen terugvinden.

Uiteraard zijn het niet enkel deze 8 mensen die de hele club kunnen doen draaien, en draaide onze Rugbyclub Leuven al sinds mensenheugnis dankzij de steun, inzet en medewerking van vele vrijwilligers die zich elk van hun taak kwijten als radertje in het geheel, en dat ook in de toekomst zullen blijven doen. Onze welgemeende dank alvast voor jullie engagement van morgen!

Vanaf 1 juli zal je het nieuwe bestuursorgaan kunnen bereiken via bo@rugbyclubleuven.be, de nieuwe bestuurders kan je uiteraard nu al bereiken via de gekende email adressen voornaam.naam @ rugbyclubleuven.be. De bestuurspagina wordt vanaf dan ook zo snel mogelijk aangepast met de juiste gegevens.

Op de nieuwe organogram pagina kan je je binnenkort ook een beter beeld vormen over de structuur van de club, zo weet je altijd bij wie je terechtkan. Hou er rekening mee dat nog niet alle functies zijn ingevuld, mocht je dus iets zien staan waarvan je denkt ‘hey, dit ben ik’, aarzel niet om de verantwoordelijke aan te spreken (de gele vakjes zijn de taken waarvoor we nog wat hulp kunnen gebruiken, of waar mensen zich voor opgaven maar nog niet finaal bevestigden).


Er was diezelfde avond ook een buitengewone algemene vergadering gepland, waar we normaal gezien de nieuwe statuten van de club zouden stemmen. Daarvoor moet echter 2/3de van de wettelijke leden van de vereniging aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wat niet het geval was. Binnen 2 weken – op 27.06 om 19u – staat dus opnieuw deze buitengewone algemene vergadering gepland, waar in dat geval het niet meer noodzakelijk is dat er een tweederde aanwezigheid vereist is.

Op dat moment kan er dus gestemd worden los van het aantal aanwezigen, maar moet uiteraard nog wel minstens 2/3de van de aanwezige en vertegenwoordigde leden akkoord gaan met de voorstellen tot wijziging. Het is dus belangrijk voor de wettelijke leden om ook dan weer opnieuw aanwezig te zijn, zo ben je h├ęlemaal op de hoogte.