Home’ – onze tweede thuis – onze club kan vanaf heden rekenen op een diamant van een rugbyveld. Het gras is sinds deze zomer groener aan de overkant van de Veldovenweg. De site Morissen heeft een nieuwe ‘look’ en ‘It feels good’!

Zeker nu ons kunstgrasveld zijn World Rugby attest heeft en klaar is om in gebruikt genomen te worden. Weliswaar moeten nog wat administratieve formaliteiten afgehandeld worden, maar vanaf begin september zal kunnen getraind worden op het kersverse veld. Daarom vraag ik allen het grootste respect voor deze reusachtige investering in onze club. Discipline op en rond dat grote veld zal zonder meer van alle clubleden en supporters gevraagd worden. Niks is gratis!

Daarnaast is jullie bestuur ook hard aan het werken aan een dossier voor nieuwbouw-renovatie op de site ‘Donckers’. Inhoudelijk gaat het hier vooral over extra kleedkamers en een krachthonk. De bedoeling is om – nu de link tussen beide terreinen (Morissen & Donckers) gemaakt is – ons in te schrijven als bovenlokale sportinfrastructuur. De werken moeten opgeleverd zijn op 31 maart 2022. Het buurtonderzoek is lopende. Er wordt nu hard gewerkt aan dit vervolgverhaal.

Ook deze aspiraties zullen afhangen van inzet en inbreng – ook financieel – van de vele clubleden en onze sympathisanten. De obligatielening staat nog steeds open en elke inbreng – ook de kleinste van 1.000 EURO kan helpen. Laat ons een positieve boodschap brengen! En vooral, laat ons tonen dat we betere spelers worden mits betere infrastructuur. Vooral sportieve moed zal gevraagd worden van alle teams om RC Leuven in de hoogste regionen van het Belgisch rugby te brengen. RC Leuven heeft al vele watertje doorzwommen. Ook dit zullen we samen tot een goed einde brengen.

Alvast bij voorbaat dank voor jullie steun en inzet. We wensen allen een gezonde goede start van het nieuwe maar bijzondere Corona-rugbyseizoen.

PS: Voor de obligatielening, zie ook https://rugbyclubleuven.be/kunstgras/

Het bestuur RCL