Beste Werkende Leden van Rugby Club Leuven,

Graag nodigen we de werkende leden uit voor de Algemene Vergadering van Rugby Club Leuven op vrijdag 14 juni om 20h in onze kantine aan de Koetsweg 204A, 3010 Leuven. (Je bent werkend lid als je ouder bent dan 18 jaar en 1 volledig jaar lid bent van de Club).

Op de Agenda staat

  • Verkiezing van Bestuurders
    • kandidaten kunnen zich in groep of alleen presenteren
      kandidaten worden gevraagd zich vooraf bij de secretaris te melden om de verkiezingsformulieren voor te bereiden.
    • er worden maximaal 11 Bestuurders verkozen, de kandidaten met de meeste stemmen – maar minstens de helft – zijn verkozen.
    • De Bestuurders kiezen daarna Voorzitter, Penningmeester en Secretaris.

Noteer dat de hele Raad van Bestuur wordt herverkozen. De kwijting van de oude bestuurders wordt gegeven in de Algemene Vergadering in september/oktober wanneer de financiele rapportering wordt gebracht en de budgetten worden voorgelegd.

Met sportieve groeten
Luc Van Bockstal