Beste Werkende Leden van Rugby Club Leuven,

Graag nodigen we alle Werkende Leden (iedereen die 18+ is en meer dan een jaar lid) uit voor de Algemene Vergadering van Rugby Club Leuven op maandag 27 december om 20 uur op de Club (Koetsweg 204A, 3010 Leuven).

Agenda:
– financieel verslag 2020-2021 en verslag commissaris
– kwijting van de bestuurders
– vooruitzichten 2021-2022 en budget
De relevante documenten hiervoor kunnen op eenvoudige vraag verkregen worden.

Met sportieve groeten
Luc Van Bockstal – Secretaris Rugby Club Leuven