Volgende bestuurders werden op de Algmene Vergadering (AV) van 14 juni 2019 verkozen voor een mandaat als bestuurder van 2019 tot 2022:

1.      Luc Van Bockstal
2.      Lieve Vandebergh
3.      Willem Vanlangendonck
4.      Frank Michiels
5.      Patrick ’T Seyen
6.      Sven Goeminne
7.      Roel Verbeeck
8.      Wim Labie
9.      Frank Van Roosbroeck
10.   Koen Meskens
11.   Jan Coupé

Jan Coupé
Voorzitter
RC Leuven