In deze tijden van digitale snelwegcommunicatie, toch even de tijd nemen om te duiden dat sommige zaken traag en zeker vooruitgaan, maar zeker traag. Binnenkort dienen we onze bouwaanvraag voor de aanlag van ons synthetisch plein opnieuw in. Perikelen in het slijk op het oefenveld ‘Morissen’ aan de Koetsweg 250 zijn de anciens binnen de club niet vreemd. Maar daar komt binnenkort verandering in.

Eenmaal de bouwaanvraag voor ons synthetisch veld ingediend is bij de Stad Leuven, zullen we binnen de 3 maanden weten of we een akkoord hebben. Alle vergunningen, ook die om bomen te kappen zijn nu in orde. Het heeft lang geduurd om uitsluitsel te krijgen van de betrokken overheidsdiensten, maar we danken hun voor de samenwerking.

Onze buren hadden bezwaar ingediend tegen de nog te maken talud inclusief de omheining. Het overleg van 27 juni 2018 heeft hier soelaas geboden. De snelheid van vooruitgang ligt dus nog steends niet in onze handen als clubbestuur, maar wordt bepaald door externe factoren, laat dat duidelijk wezen. In de nieuwe plannen is maximaal rekening gehouden met deze bezwaren, en werden de talud, alsook de omheining aangepast, en daarenboven een branddoorgang toegevoegd.

Als we begin maart 2019 na de verkregen vergunningen hierboven groen licht krijgen, dan wordt een bestek uitgestuurd, en moeten we vaststellen dat de bouw misschien niet tijdens de zomerstop kan plaatsvinden. Spijtig, maar we zullen zien wat we van de geselecteerde kandidaat ondernemers kunnen gedaan krijgen. Even geduld nog, daarna volgt de beloning met groener dan groen kunstgras.

Daarnaast is het bestuur ook aan het werken aan een dossier voor nieuwbouw-renovatie op de site ‘Donckers’. Op 7 november werd hieromtrent op de club een ontwerp concours gehouden. De ideeën worden ingewacht NLT 21 november 2018. Inhoudelijk gaat het hier vooral over 4 extra kleedkamers en een rugbykrachtzaal. Hiervoor hebben we subsidies gekregen bij Sport Vlaanderen. We danken Rugby Vlaanderen en de Sportdienst Stad Leuven voor de ondersteuning van dit dossier. Nu de link tussen beide terreinen (Morissen & Donckers) gemaakt is, heeft onze club straks bovenlokale sportinfrastructuur. Ons dossier voor Donckers moet VOOR mei 2019 binnen zijn. Daar wordt nu dus hard aan gewerkt.

Alle andere aspiraties zullen afhangen van inzet en inbreng – ook financieel – van de vele clubleden en onze sympathisanten. Laat ons een positieve boodschap brengen! En vooral, laat ook de sportieve moed niet zakken. Rugby Club Leuven heeft al vele watertje doorzwommen. Ook dit zullen we samen tot een goed einde brengen.

Alvast bij voorbaat dank voor jullie steun en inzet.

Mvg, Jan