In deze tijden van digitale snelwegcommunicatie, toch even de tijd nemen om te duiden dat sommige zaken traag en zeker vooruitgaan, maar zeker traag. Binnenkort starten we een fondsenwervingscampagne onder de noemer “RCL uit het slijk”. De keuze van de campagne slogan spreekt levendig tot ons aller verbeelding. Perikelen in het slijk op het oefenveld ‘Morissen’ aan de Koetsweg 250 zijn de anciens binnen de club niet vreemd. Maar daar komt binnenkort verandering in.

De bouwaanvraag voor ons synthetisch veld is bij de Stad Leuven ingediend. De vergunning om bomen te kappen eveneens. Hierop gaan we binnen drie maanden uitsluitsel krijgen van de betrokken overheidsdiensten. Onze buren hebben al bezwaar ingediend tegen de nog te maken talud inclusief de omheining. Overleg zal hier wel de oplossing bieden. De snelheid van vooruitgang ligt dus niet in onze handen als clubbestuur, maar wordt bepaald door externe factoren, laat dat duidelijk wezen.

Als we begin mei na de verkregen vergunningen hierboven groen licht krijgen, dan wordt een bestek uitgestuurd, en moeten we vaststellen dat de bouw niet tijdens de zomerstop kan plaatsvinden. Spijtig, maar dat is nu al duidelijk. Hou jullie alvast klaar om volgend seizoen nog wat extra te trainen op het provinciaal domein. Daarna volgt de beloning met groener dan groen kunstgras.

Daarnaast is het bestuur ook aan het werken aan een dossier voor nieuwbouw-renovatie op de site ‘Donckers’. Inhoudelijk gaat het hier vooral over extra kleedkamers en een krachtzaal. Hiervoor vragen we subsidies aan bij Sport Vlaanderen. De bedoeling is om nu de link tussen beide terreinen (Morissen & Donckers) gemaakt is, ons in te schrijven als bovenlokale sportinfrastructuur. Ons dossier moet op 31 maart 2018 binnen zijn. Daar wordt nu hard aan gewerkt.

Alle andere aspiraties zullen afhangen van inzet en inbreng – ook financieel – van de vele clubleden en onze sympathisanten. Laat ons een positieve boodschap brengen! En vooral, laat ook de sportieve moed niet zakken. Rugby Club Leuven heeft al vele watertje doorzwommen. Ook dit zullen we samen tot een goed einde brengen.

Alvast bij voorbaat dank voor jullie steun en inzet.

Mvg, Jan