Pesten is het regelmatig en langdurig lastigvallen van iemand met de bedoeling die persoon fysieke of emotionele schade toe te brengen. Een recent onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de georganiseerde sport geeft aan dat 11% van de sporters als minderjarige weleens het slachtoffer is geweest van pestgedrag.

Bij een pestgeval zijn pester, gepeste, meelopers, verdedigers en neutrale omstanders betrokken. Er bestaat geen eenduidige oorzaak waarom kinderen pestgedrag vertonen. Kinderen die herhaaldelijk worden gepest, zijn gemiddeld fysiek zwakker, kunnen zich niet goed verdedigen, hebben weinig vrienden en voelen zich daardoor erg eenzaam.

De gevolgen van pestgedrag zijn vaak traumatisch voor de gepeste kinderen. Mogelijke symptomen zijn neerslachtigheid, gedaalde trainingsmotivatie, verminderde sportprestaties of zelfs het opgeven van de sportbeoefening om pestgedrag te vermijden.

  • Rugbyclub Leuven streeft naar een sportklimaat waar iedereen zich thuis voelt.
  • Iedereen in de club gedraagt zich altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
  • Sportiviteit en spelplezier is in onze club het allerbelangrijkste.
  • Onze sport is er voor iedereen. Er is geen plaats voor discriminatie, racisme, pesterijen, vandalisme, uitsluitingÔÇŽ

Heb je pestgedrag opgemerkt of wordt je zelf gepest? Neem contact op met het aanspreekpunt integriteit van Rugbyclub Leuven.