Wat alcohol betreft zullen er strikte regels toegepast worden: onder de 16 geen alcohol, onder de 18 geen sterke drank. Noch op de club, noch op verplaatsing wanneer spelers onder de hoede vallen van manager, trainer of coach, noch op externe events waaraan deel wordt genomen uit hoofde van de club.