Beste RCL’ers,

Laat me eerst en vooral starten met ieder van u, alsook diegenen die u dierbaar zijn, een voorspoedig 2022 te wensen! Helaas is het nieuwe jaar begonnen met dezelfde bezorgdheid als het vorige jaar: de beheersing van het aantal COVID-besmettingen. Er liggen opnieuw enkele moeilijke weken in het verschiet. Zeker nu de omikronvariant het aantal besmettingen doet exploderen – ook binnen onze dierbare rugbysport. Dankzij het hoge percentage gevaccineerden blijft de gezondheidszorg in ons land verzekerd, maar het is zeer goed mogelijk dat in de komende weken het volledig maatschappelijke leven onder druk komt te staan.

Daarom moeten we de bestaande regels eerbiedigen: contacten maximaal beperken, de social distance van 1,5 m respecteren, veelvuldig wassen en ontsmetten van handen, ventilatie van lokalen, het dragen van mondmaskers, enz. RCL handhaaft de al in voege zijnde regels met betrekking tot onze sport. Ik verwijs daarvoor naar de richtlijnen die door Rugby Vlaanderen worden verspreid.

Beste rugbyvrienden, het moet duidelijk zijn dat het in deze omstandigheden niet het moment is om uitbundig te vieren. De nieuwjaarsreceptie voor de ganse club is dit jaar alvast uitgesteld tot 18 februari 2022. De toestand zal op 14 februari 2022 door het Dagelijks Bestuur opnieuw geëvalueerd worden. Samenkomsten op de club in beperkte kring zijn wel mogelijk, mits het respecteren van de geldende wettelijke regels. Het uitgangspunt blijft dat al onze activiteiten veilig moeten kunnen uitgevoerd worden.

Beste leden, ik reken op jullie om onze club in deze pandemische tijden samen overeind te houden. Samen kunnen we hopelijk ook deze golf zo snel mogelijk achter ons laten.

Alvast dank.

Jan Coupé