Wat doet een mens zoal op een rugby-vrije-zondag? Bezinnen over de toekomst van ons rugby. Een toekomst waaraan we met zijn allen samen dienen te bouwen. De toekomst van de club ziet er rooskleurig uit. Er zal gebouwd worden in 2020, niet alleen aan de broodnodige infrastructuur, maar ook aan de menselijke kant van de zaak. Onze structuren worden uiteindelijk gedragen door mensen die de club willen dienen, en daardoor ook anderen ten dienste kunnen zijn, en dit tot meerdere eer en zingeving van dit aardse leven.

Sportief is onze club in goeden doen. We hebben trainers uit de hoogste regionen van het Belgisch rugby, en we hebben de heren en dames van eigen kweek tot in de laagste geledingen van U18 tot U6. Gemiddeld staan we met alle ploegen stevig tot gemiddeld sterk in rugbyland. Groeien in de breedte blijft de boodschap tot 2022. De Rugbyschool en de vele ouders spelen hierin een centrale rol. Ondertussen zullen de nodige investeringen in infrastructuur er staan, mede dankzij de steun van Stad Leuven en Sport Vlaanderen. Zij helpen mee om onze rugby toekomst na 2020 voor te bereiden. Ondertussen is het aan ons, de clubleden, om niet te versagen en door te zetten in het belang van onze kinderen die met passie de rugbysport beleven.

Doorzetten met het trainen en vormen van onze spelers en speelsters tot toppers in 2 Div, en dit nog zeker zo tot midden 2022. Laat ons de gemiddelde aanwezigheid op trainingen verhogen, daar worden we collectief allenen maar sterker van. 2020 dient het jaar van de inspanning te worden: niet alleen de inspanning om de gemiddelde aanwezigheid op trainingen te verhogen, maar ook om extra coaches en scheidsrechters te vormen. Die zullen nodig zijn om onze jeugd op termijn te verdubbelen, eenmaal de infrastructuur daarvoor klaar is.  

Naast de sportieve omkaderingmaken we werk maken van de medische omkadering. Dit alles kan dankzij de inzet van onze vele vrijwilligers, maar ook hier mogen er nog veel meer bijkomen. Vele handen maken het werk licht, en vooral plezant! Mijn bijzondere dank gaat dan ook naar alle team managers, trainers, bestuurders, scheidsrechters, tappers, greenkeepers en last but not least de vele steunende ouders van onze jeugd voor hun wekelijkse inzet voor de club.

Ons clubproject (synthetisch veld) zal 926.000 euro kosten. Hier zullen we als club onze spreekwoordelijke duit in het zakje dienen te doen. Steunend lid worden vraagt een kleine inbreng van 70 euro als lidgeld, maar is een reuze bijdrage die ons als club helpt om het project te dragen. De aanleg van ons kunstgrasveld zal starten in 2020, de facturen zullen snel volgen! Ik dank allen reeds bij voorbaat voor elke vorm van steun.

Ik wens allen een vreugdevol en sportief 2020 in naam van ons clubbestuur.

Van harte,

Jan Coupé
Voorzitter
RC Leuven