• 13.09.2019 – Publicatie
  • 25.10.2019 – Indiening offertes en tussentijdse opmaak van het aanbestedingsverslag
  • 18.11.2019 – Brieven vertrekken met gunning / niet-gunning
  • 06.12.2019 – Toewijzing met aanvangsbevel gegunde aannemer
  • 13.01.2020 – Start van de werken
  • 06.03.2020 – Voorziene einde (theoretisch ofte zonder weerverlet)