Laden Evenementen

De volledige dagorde van de BIJZONDERE algemene vergadering is:

  1. Mededeling van de aanwezigen en volmachten
  2. Overlopen kandidaturen
  3. Verkiezing
  4. Ontslag en benoeming bestuurders

De dagorde van de BUITENGEWONE algemene vergadering is:

  1. Mededeling van de aanwezigen en volmachten
  2. Statutenwijziging

Het agendapunt over de statuten betreft een wijziging van de artikelen 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 en 31, en het toevoegen van artikelen 32, 33, 34, 35, 36, 37 en 38 van de statuten. Op de hierna volgende bladzijden vindt u, naast de huidige statuten, de voorgestelde nieuwe statuten. 

Gegevens

Datum:
13.06.22
Tijd:
19:00 - 22:00
Evenement Categorie:

Locatie

Koetsweg 204A